Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Redakcja

Wersja papierowa czasopisma jest wersja pierwotną.

 

REDAKTOR NACZELNY:

• dr n.med. Ewa Molka (PL)

SEKRETARZ REDAKCJI:

 • mgr Renata Mroczkowska (PL)
 • mgr Ewa Rogula (PL)

REDAKTORZY WYDAŃ:

 • mgr Anna Wais (PL)
 • mgr Lucyna Plewa (PL)
 • mgr Renata Mroczkowska (PL)
 • mgr Ewa Rogula (PL)
 • Phd. Natalia Shygonska (UKR)

REDAKCJA JĘZYKOWA:

 • mgr Agnieszka Wypych-Zych (PL)
 • mgr Wojciech Nyklewicz (PL)

RADA NAUKOWA 2013:

 • Dr n.med. Ewa Molka (PL)
 • dr n.med. Izabella Uchmanowicz (PL)
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska (PL)
 • dr n. med. Grażyna Franek (PL)
 • dr n. med. Katarzyna Łagoda (PL)
 • dr n. med. Dorota Dobrzyń – Matusiak (PL)
 • dr n. hum. Urszula Marcinkowska (PL)
 • dr n. med. Wioletta Pollok – Waksmańska (PL)
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska (PL)

RADA NAUKOWA 2014:

 • Dr n.med. Ewa Molka (PL)
 • dr n.med. Izabella Uchmanowicz (PL)
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska (PL)
 • dr n. med. Grażyna Franek (PL)
 • dr n. med. Katarzyna Łagoda (PL)
 • dr n. med. Dorota Dobrzyń – Matusiak (PL)
 • dr n. hum. Urszula Marcinkowska (PL)
 • dr n. med. Wioletta Pollok – Waksmańska (PL)
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska (PL)
 • dr n. med. Beata Naworska (PL)
 • Dr hab. Joanna Rosińczuk – Tonderys (PL)
 • Ph Dr. Milan Laurinc, dipls. s. (SK)
 • Ph Dr. Lukas Kober, PhD (SK)
 • Bc. Tomas Valek (SK)
 • Mgr Ivana Harvanova (SK)
 • PhD. Natalia Shygonska (UKR)

RADA NAUKOWA 2015:

 • Dr n.med. Ewa Molka (PL)
 • dr n.med. Izabella Uchmanowicz (PL)
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska (PL)
 • dr n. med. Grażyna Franek (PL)
 • dr n. med. Katarzyna Łagoda (PL)
 • dr n. med. Dorota Dobrzyń – Matusiak (PL)
 • dr n. hum. Urszula Marcinkowska (PL)
 • dr n. med. Wioletta Pollok – Waksmańska (PL)
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska (PL)
 • dr n. med. Beata Naworska (PL)
 • Dr hab. Joanna Rosińczuk – Tonderys (PL)
 • Ph Dr. Milan Laurinc, dipls. s. (SK)
 • Ph Dr. Lukas Kober, PhD (SK)
 • Bc. Tomas Valek (SK)
 • Mgr Ivana Harvanova (SK)
 • PhD. Natalia Shygonska (UKR)
 • mgr Aleksandra Wróbel (PL)

 

RADA NAUKOWA 2016:

 • Dr n.med. Ewa Molka (PL)
 • dr hab. n.med. Izabella Uchmanowicz (PL)
 • dr n. med. Sylwia Krzemińska (PL)
 • dr n. med. Grażyna Franek (PL)
 • dr n. med. Katarzyna Łagoda (PL)
 • dr n. med. Dorota Dobrzyń – Matusiak (PL)
 • dr n. hum. Urszula Marcinkowska (PL)
 • dr n. med. Wioletta Pollok – Waksmańska (PL)
 • dr n. med. Beata Jankowska-Polańska (PL)
 • dr n. med. Beata Naworska (PL)
 • Dr hab. Joanna Rosińczuk – Tonderys (PL)
 • Ph Dr. Milan Laurinc, dipls. s. (SK)
 • Ph Dr. Lukas Kober, PhD (SK)
 • Bc. Tomas Valek (SK)
 • Mgr Ivana Harvanova (SK)
 • PhD. Natalia Shygonska (UKR)
 • mgr Aleksandra Wróbel (PL)
 • Ph Dr. Andrea Bratova, PhD (SK)
 • Ph Dr. Dana Zrubcova, PhD (SK)
 • doc. Ph Dr. L’ubica Ilievova, PhD (SK)