Problemy dziecka uzależnionego od substancji psychoaktywnych w trakcie przyjęcia do szpitala i pierwszych dobach hospitalizacji The issues of a child addicted to psychoactive substances upon admission to the hospital and during the first days of hospitalization

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Irena Jastrzębska
Katarzyna Szykowna
Ewa Molka

Abstrakt

Wstęp Przyjęcie dziecka do szpitala jest często spowodowane ostrym kryzysem psychicznym, który wymaga ustabilizowania, które możliwe jest wyłącznie w oddziale szpitalnym.
Cel: określenie najczęściej występujących problemów u dziecka uzależnionego w pierwszych dobach hospitalizacji i przy przyjęciu do szpitala.
Materiał i metody: Badane dziecko, to chłopiec w wieku 16 lat R. H. Chłopiec pochodził z rodziny patologicznej, która była niewydolna wychowawczo. Przejawiał zachowania zagrażające sobie oraz otoczeniu. Jest osoba uzależnioną od substancji psychoaktywnych.
Wyniki: zidentyfikowano 14 problemów pielęgnacyjnych, które pojawiły się przy przyjęciu i w pierwszych dobach hospitalizacji na oddziale szpitalnym: Niepokój dziecka spowodowany przyjęciem do szpitala, obawa dziecka przed zrobieniem mu krzywdy przez osoby z otoczenia, trudności w utrzymaniu higieny ciała z powodu braku zainteresowania dziecka utrzymaniem tej higieny, trudności w zaśnięciu z powodu zmiany otoczenia, niechęć dziecka do podporządkowania się zasadom i regułom panujących w oddziale, agresja słowna dziecka wobec personelu, agresja czynna dziecka wobec siebie i przedmiotów, niezadowolenie dziecka z powodu unieruchomienia, ryzyko wystąpienia powikłań z powodu unieruchomienia w łóżku, utrata chęci do podejmowania działań przez dziecko, zdenerwowanie dziecka spowodowane zleconymi iniekcjami, złe samopoczucie dziecka z powodu podania iniekcji, objawy niepożądane z powodu objawów ubocznych po podaniu Haloperidolu, ból głowy jako następstwo wystąpienia ostrej dystonii
Podsumowanie: Dziecko uzależnione bywa agresywne i wrogo nastawione do otoczenia. Dziecko nie ma poczucia własnej choroby, nie przestrzega zasad i norm panujących w oddziale oraz obowiązku szkolnego. Pielęgniarka musi wykazywać się cierpliwością, wyrozumiałością i wrażliwością na potrzeby małoletniego pacjenta. Musi być komunikatywna i kompetentna w swoich działaniach.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Rytilä-Manninen M., Lindberg N., Haravuori H., Kettunen K., Marttunen M., Joukamaa M. et al: Adverse childhood experiences as risk factors for serious mental disorders and inpatient hospitaliation among adolescents. Child Abuse & Neglect 2014, 38: 2021-2032.

Paananen R., Santalahti P., Merikukka M., Rämö A., Wahlbeck K., Gissler M.: Socioeconomic and regional aspects in the use of specialized psychiatric care-a Finnish nation wide follow-up study. European Journal of Public Health 2012, 23, 372-377.

Reynolds E.K., Gorelik S., Kook M., Kellermeyer K.: Acute psychiatric care for pediatric patients. Int Rev Psychiatry 2020, 32(3): 272-283. https://doi.org/10.1080/09540261.2019.1681381

Panagiotou A., Mafreda C., Moustikiadis A., Prezerakos P.: Modifable factors afecting inpatient violence in an acute child and adolescent psychiatric unit: a 16-year retrospective study. Int J Mental Health Nurs 2019, 28: 1081-1092.

Mahajan P.V., Alpern E.R., Grupp-Phelan J., Chamberlain J.M., Dong L., Holubkov R.: Epidemiology of psychiatric--related visits to emergency departments in a multicenter collaborative research pediatric network. Pediatr Emerg care 2009, 25: 715-720.

Taastrøm A., Klahn J., Staal N., Thomsen P.H., Johansen A.: Children and adolescents in the psychiatric emergency department: a 10-year survey in Copenhagen county. Nord J Psychiatry 2014, 68: 385-390.

Sudarsanan S., Chaudhury S., Pawar A., Salujha S., Srivastava K.: Psychiatric emergencies. Med J Armed Forces India 2004, 60: 59-62.

Lesińska-Sawicka M.: Metoda case study w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Medyczne BORGIS. Warszawa 2009, 16-35.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U.2023 poz.731).

Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych Małgorzata Szkup, Małgorzata Rączka, Daria Schneider-Matyka, Małgorzata Starczewska, Katarzyna Augustyniuk, Elżbieta Grochans Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018; 16 (2): 119-124.

Morgan A.G., Rodd H.D., Porritt J.M., Baker S.R., Creswell C., Newton T., Williams C., Marshman Z.: Children’s experiences of dental anxiety. International Journal of Paediatric Dentistry, 2017, 27(2), 87-97.

Kułak W., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C.: Podstawowe zasady komunikacji z dzieckiem-pacjentem i jego rodzicami, [w:] Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej: praca zbiorowa Krajewska-Kułak E. [i in.] Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2019, 131-144.