Profilaktyka samobójstw w depresji- rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem - studium przypadku Suicide prevention in depression - the role of the nurse in patient care - a case study

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Katarzyna Wrzesińska

Abstrakt

Streszczenie
Wstęp: Samobójstwo to akt desperacji na który decyduje się człowiek w przypadku pozostawania w stanie bez perspektyw na przyszłość. W opinii osoby, która decyduje się na taki czyn, samobójstwo jest w pewnym sensie zakończeniem wszystkich jej bolączek oraz bezsensowego, bezwartościowego życia. Po dokonaniu tego czynu rodzina samobójcy, jego bliscy i znajomi pozostają z tym sami, często w ogromnym bólu i żałobie. Aby nie dopuścić do samobójstwa bardzo ważne jest to, by prawidłowo zdiagnozować osobę z zaburzeniem, wprowadzić odpowiednie leczenie oraz wspierać ją każdym etapie powrotu do zdrowia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa zarówno personel medyczny jak i ludzie z otoczenia chorego.
Cel: Celem pracy było zdefiniowanie zadań i określenie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z depresją, który został przyjęty do szpitala.
Materiał i metody: w pracy wykorzystano analizę retrospektywną dokumentacji pacjentki 60 letniej z rozpoznaną depresją po próbie samobójczej, zastosowano metodę Case Study.
Wyniki: Wyodrębniono 10 podstawowych problemów pielęgnacyjnych takich jak: możliwość popełnienia samobójstwa, gromadzenie leków przez pacjentkę, pesymistyczne myślenie u pacjentki, złe emocje, niezaspakajanie, zaniedbywanie podstawowych potrzeb, niechęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem, brak poczucia wsparcia, bezsenność, problemy ze snem, urojenia depresyjne, niewystarczająca aktywność ruchowa, wystąpienie stresu związanego z życiem poza szpitalnym Do diagnoz przygotowano interwencje oraz zrealizowano plan opieki, dokonano również oceny uzyskując wynik/diagnozę.
Wnioski: Skuteczny plan pielęgniarskiej opieki nad osobą z depresją, po próbach samobójczych powinien uwzględniać całościową ocenę stanów psychicznego i fizycznego, obejmować ustaloną diagnozę i działania mające na celu eliminację problemów.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Wrzesińska - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

 

Bibliografia

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/76122,samobojstwo (data dostępu 15.05.2022).

ptzs.pl (data dostępu 15.05.2022)

https://portal.abczdrowie.pl/rodzaje-depresji. (2022, luty).

Depresje u osób młodych : przyczyny, diagnoza, leczenie (red.) Rybakowski F. Warszawa 2018 Medical Education.

Kolendo N., Wronka H.: Depresja wśród dzieci i młodzieży – przebieg, leczenie oraz wpływ na system rodzinny. Fides Et Ratio, 45(1), 158-166, 2021.

Parnowski T.: Depresje w wieku podeszłym . Warszawa 2019 Medical Education

Koszewska I.: O depresji w ciąży i po porodzie. Warszawa 2010, Wydawnictwo PZWL.

NFZ o zdrowiu Depresja. Depresja - ezdrowie.gov.pl. (data dostępu 30.05.2022).

Kalita L, Chrzan-Dętkoś M. Effectiveness of psychoanalytic psychotherapies. Psychoterapia. 2017;183(4):5-16.

Pels K.: O molekularnej patogenezie stresu i depresji. KOSMOS 69, 1, 169–183, 2020

Jarema M.: Depresja w praktyce lekarza POZ. Warszawa 2017, PZWL