Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnacji piętnastomiesięcznego dziecka z Tetralogią Fallota The role and tasks of the nurse in the care of a fifteen-month-old child with Tetralogy of Fallot

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Kulisz

Abstrakt

Streszczenie
Wstęp: Wśród wszystkich wrodzonych wad serca zespół Fallota stanowi około 3-5%. Natomiast zachorowalność na tę przypadłość wśród niemowląt wynosi 10%. Nazwa tej jednostki chorobowej pochodzi od nazwiska autora Etienne Louisa Arthura Fallota, który w roku 1888 dokładnie opisał ją po raz pierwszy. Tetralogia Fallota (ToF) to zespół czterech deficytów serca tworzących tą jednostkę chorobową i są to: ubytek przegrody międzykomorowej, zwężenie pnia płucnego, przerost prawej komory serca oraz przemieszczenie na prawo nad przegrodę międzykomorową aorty. Tetralogia Fallota jest siniczą wadą serca, ponieważ głównym jej objawem jest niebieskie zabarwienie skóry wokół oczu, palców, języka oraz ust pojawiające się w skutek braku tlenu.. W związku z nieprawidłowościami w budowie serca, przepływie krwi i utlenowaniu organizmu zespół Fallota jest wadą zagrażającą życiu małego pacjenta.
Celem pracy jest wskazanie roli i zadań pielęgniarki pracującej z przewlekle chorym dzieckiem i jego opiekunami podczas: hospitalizacji, nasilenia objawów, nawrocie choroby czy po powrocie do domu.
Materiał i metody: Metodą, która została wykorzystana w pracy metoda indywidualnego przypadku, a materiał przypadek dziecka z wadą serca- tetralogia Fallota.
Wyniki: Na podstawie zebranego materiału z dokumentacji medycznej, wywiadu, obserwacji określono 11 diagnoz pielęgniarskich, do każdej z nich przygotowano interwencje. Po zastosowaniu interwencji dokonano oceny działań. W ten sposób przygotowano proces pielęgnacji pacjenta.
Podsumowanie: Praca pielęgniarek wymaga wiedzy i umiejętności w zakresie czynności pielęgnacyjnych, diagnostycznych , leczniczych i rehabilitacyjnych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Małgorzata Kulisz - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

  ORCID ID 0009-0006-5974-7979

Bibliografia

Mazurak M.: Fallot, Blalock i Taussig – czyli odyseja „Niebieskich Dzieci”. 2008 [cited 2023 May 9]. Available from: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/download/80527/60091

Woźniak L., Sabiniewicz R.: Publishers panel. 2015 [cited 2023 Apr 14]. Available from: https://standardymedycznepediatria.publisherspanel.com/article/01.3001.0008.2794/pl

Floriańczyk T. Zespół Fallota - czym się charakteryzuje? [Internet]. Portal Zdrowia Dziecka. [cited 2023 Apr 3]. Available from: https://portalzdrowiadziecka.pl/index.php/video/zespol-fallota/

Kubicka K., Kawalec W., Brzezińska-Rajszys G., Śpiegowska K.: Wady wrodzone serca. In: Kardiologia Dziecięca. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. p. 358–76.

Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E., Olszanecka-Glinianowicz M., Chudek J.: Patofizjologia Kliniczna: Podręcznik dla Studentów Medycyny. Edra Urban & Partner Wrocław 2021.

Moszura T., Góreczny S.: Zespół Fallota w praktyce lekarza pediatry. Researchgate. 2013 [cited 2023 Jun 5]. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-Goreczny/publication/290998220_Zespol_Fallota_w_praktyce_lekarza_pediatry/links/569d7aa908ae950bd7a69fca/Zespol-Fallota-w-praktyce-lekarza-pediatry.pdf

Malec E., Malec K., Januszewska K.: Pacjenci z zespołem Fallota po korekcji wady. Leczymy czy tylko korygujemy? [Internet]. www.kardiologiapolska.pl. 2011 [cited 2023 Apr 26]. Available from: http://cwwnlvi.cluster028.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/2019/11/Pacjenci_z_zespolem_Fallota.pdf

Brosowska B., Jankowska J., Glińska J., Lewandowska M., Stańczyk J.: Selected aspects of quality of life and life chances in the assessment of adolescents with congenital heart disease after cardiac correction [Internet]. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Termedia; 2011 [cited 2023 Jul 5]. Available from: https://www.termedia.pl/Wybrane-aspekty-jakosci-zycia-i-perspektywy-zyciowe-w-ocenie-mlodziezy-z-wrodzona-wada-serca-po-korekcji-kardiochirurgicznej,50,17920,1,0.html

Luce-Wunderle G., Debrand-Passard A., Bauer K., Kemona-Żukrowska K., Niedźwiedzki S., Wieczorek K., et al.: Wrodzone wady serca. IPielęgniarstwo Operacyjne. Edra Urban & Partner ,Wrocław 2019. 356–8.

Piwoda A., Batycka-Stachnik D.: Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii: Wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna. PZWL, Warszawa 2022.