Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami odbytu – studium przypadku Nursing care for a patient with anorectal diseases – a case study

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Martyna Zalewska-Kozak

Abstrakt

Streszczenie
Choroby odbytu są często przewlekłymi schorzeniami, dającymi silne dolegliwości bólowe. Wśród czynników ryzyka występowania chorób odbytu wymienia się między innymi częste zaparcia, długotrwały poród z pęknięciem krocza, zmiany pourazowe jak i bierne stosunki analne. Dbałość o dietę, prowadzenie aktywnego trybu życia czy leczenie zachowawcze często nie dają możliwości do pełnego wyleczenia, a ostatecznością staje się zabieg operacyjny. Diagnostyka wykonywana przy chorobach odbytu rozpoczyna się od badań laboratoryjnych, badania kolonoskopii, rectoskopii oraz badań obrazowych jakimi są tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Jednakże w początkowym etapie diagnostyki lekarz prowadzący powinien zbadać pacjenta per rectum, by móc określić plan leczenia chorego.
Celem pracy było ukazanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą odbytu oraz pielęgnację w okresie okołooperacyjnym.
Materiał i metody
Metoda wykorzystana w tej pracy to studium przypadku. Pozwala na dokładny opis pacjenta i objecie go fachową opieka pielęgniarską, polegającą na diagnozie oraz rozpoznaniu problemu. W metodzie studium przypadku zastosowano techniki badawcze takie jak : wywiad, obserwacja pacjentki, analiza dokumentacji medycznej i wyników badań.
Wnioski: działania pielęgniarskie w ramach opieki nad pacjentem z chorobami odbytu z wyszczególnioną jednostką chorobową szczeliny odbytu, polegają na edukacji oraz opieki okołooperacyjnej. Działania te mają również stworzyć komfort oraz poczucie bezpieczeństwa z uwagi gdyż dolegliwości oraz umiejscowienie schorzenia jest wstydliwe dla pacjenta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Winkler R, Otto P, Schiedeckt T: Proktologia praktyczna. Wrocław: Wydawnictwo Edra Urban&Partner; 2013;150-200

Mazurek J: Atlas anatomiczny. Warszawa: Wydawnictwo SBM Renata Gmitrzak; 2022;104-107

Rawliwnson N, Alderson D: Choroby chirurgiczne diagnoza i leczenie. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2016;65

Dziki A, Otto P, Winkler R., Schuedeck T: Proktologia praktyczna dziki. Warszawa: Wydawnictwo Edra Urban&Partner; 2013;100-220

Szmeja J., Kościński T.: Atlas koloproktologii. Warszawa: Wydawnictwo ZYSK I SKA; 2017; 200-218

Ligtdale Ch, Tytgat G, Paradowski L, Claseen M: Endoskopia układu pokarmowego Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo M-Media; 2012;400-490

Trojanowska J, Drobnik L, Daniels R., Nutbeam T: Procedury zabiegowe. Warszawa Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2011;50-68

Walewska E, Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, Warszawa 2022.

Banasiewicz T, Wallner G: Chirurgia, Tom 3. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2022;380-400

Głąb B: Podstawy anatomii człowieka. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL;2022;144-160

Bowra J, Atkinson P, McLAughlin RE: Ultrasonografia w stanach nagłych to proste. Warszawa: Wydawnictwo Edra Urban&Partner; 2021;109

Ślusarska B, Zarzycka D, Zabradniczek K: Podstawy pielęgniarstwa Tom 2. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2004;633-661

Kózka M, Płaszewska-Żywko L: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2010;150-222