Problemy pielęgnacyjne u pacjentów w stanie apalicznym Care problems in apallic patients

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Laczek

Abstrakt

Streszczenie
Wraz z rozwojem ratownictwa medycznego i samej medycyny mamy możliwość uratowania większej liczby ludności, która w poprzednich latach byłaby skazana na śmierć. Pacjenci przeżywają mimo licznych obrażeń bądź uszkodzeń mózgu, jednak ci, którzy wyszli ze stanu śpiączki niejednokrotnie są pozbawieni świadomości, pozostają unieruchomieni w łóżku, a wtedy wymagają całodobowej opieki.
Celem pracy było ustalenie i wyszczególnienie jakie problemy pielęgnacyjne mogą wystąpić u pacjenta w stanie apalicznym, jak tym problemom zapobiegać poprzez stosowanie procedur i wytycznych dotyczących postępowania z pacjentami w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Materiał i metody Metodą badawczą pracy było studium indywidualnego przypadku (ang. case study). Analiza przypadku oparta jest na szczegółowym opisie pacjenta, identyfikacji problemów istniejących i mogących wystąpić, a także dokonaniu analizy poszczególnych działań pielęgniarskich.
Wnioski Podjęte w procesie pielęgnowania działania względem pacjentki pozwoliły na osiągnięcie założonych celów w wyniku których nie doszło do pogorszenia stanu zdrowia.
Słowa kluczowe: 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Medical aspects of the persistent vegetative state. The Multi-Society Task-force on the PVS, w: New England Journal of Medicine, 1994, t. 330, nr 22, s. 1572–1579.

Kochanowicz A.: Dziecko w śpiączce. Wydawnictwo Palatum, Łódź, 2016 rok, s. 18.

Kretschmer E., Das Apallische Syndrom, w: Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 1940, nr 169, ss. 576–579

Jennett B, Plum F; Persistent vegetative state after brain damage. A syndrome in search of a name. Lancet. 1972 Apr 1;1(7753):734-7. doi: 10.1016/s0140-6736(72)90242-5. Medical aspects of the persistent vegetative state (1). The Multi-Society Task Force on PVS, w: New England Journal of Medicine, 1994, t. 330, nr 21, ss. 1499–1508

Wyrwa M.: Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy. Studia z Kognitywistyki i filozofii umysłu. Instytut Psychologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2017.

Lenartowicz H, Kózka M: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010

Robinson KM. Predictors of burden among wife care-givers. Schol Inq Nurs Pract 1990; 4: 189-203.

Ksykiewicz-Dorota A., Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2009: 14.

Waterlow J. Pressure sores: a risk assessment card. Nurs Times 1985; 81: 49-55.