Pielęgnowanie pacjenta z raną nowotworową jamy ustnej Nursing a patient with a cancer wound in the oral cavity

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agata Jakubowska

Abstrakt

Streszczenie
Nowotwory jamy ustnej umiejscowione są głownie na wargach, języku, dnie jamy ustnej, natomiast rzadziej na błonie śluzowej policzka i podniebieniu. Ponadto różnią się budową oraz przebiegiem klinicznym.
Znaczącym czynnikiem mającym ogromny wpływ na rozwój nowotworów jamy ustnej jest palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. W początkowym etapie choroba nie naje ewidentnych objawów, co powoduje, że pacjent trafia do lekarza gdy jest już nowotwór w postaci zaawanasowanej. Podstawa rozpoznania jest badanie histologiczne i obrazowe, zwykle tomografia komputerowa. Leczenie to w pierwszej kolejności zabieg operacyjny, a następnie chemioterapia i radioterapia. Opieka pielęgniarska obejmuje rozpoznanie potrzeb pacjenta we wszystkich aspektach życia. A przypadku leczenia paliatywnego celem leczenia jest utrzymanie jakości życia i walka z doskwierającym bólem.
Celem pracy było określenie potrzeb pielęgnacyjnych na podstawie których opracowano indywidualny plan opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z raną nowotworową jamy ustnej.
Praca oparta został na metodzie indywidualnego przypadku, a zastosowane w niej techniki to: wywiad, obserwacja, analizy dokumentacji pacjenta i dokonanych pomiarów. W niniejszej pracy zastosowano takie narzędzia badacze jak: kwestionariusz do gromadzenia danych o pacjencie, skala Barthel, skala Norton i skal bólu VAS.
Problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego paliatywnie z powodu raka języka, są problemami natury fizycznej i psychologicznej. Najważniejszym elementem opieki jest łagodzenie odczuwanego bólu, odżywianie i nawadnianie pacjenta. Chory wymaga zapewnienia higieny osobistej raz otoczenia, wdrożenia profilaktyki przeciwodleżynowej, pielęgnacji rany policzka oraz jamy ustnej oraz powstałej odleżyny. Wsparcie psychiczne pacjenta to istotny element opieki pielęgniarskiej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Jankowska M, Starzynska A.: Nowotwory z!osliwe jamy ustnej- charakterystyka, diagnostyka, postiypowanie. Forum Medycyny Rodzinnej 2016, tom 10, nr 3, 254-262.

Wronski K, Bocian R, Depta A, Jakubik J.: Wiedza pacjentów na temat powstawania rakajamy ustnej w wyniku uprawiania seksu oralnego. Ginek. Prakt. 2015 3(4); 12- 16.

Jaroslawska-Zych A, Kupisz K, Stankiewicz T.: Rak jamy ustnej - wp!yw umiejscowienia na terapiiy https://podyplomie.pl/onkologia/16105,rak-jamy-ustnej­ wplyw-umiejscowienia-na-terapie dostyp: 10.08.2021.

Kawecki A Nawrocki S. Nowotwory nablonkowe glowy i szyi - Zalecenia postypowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach zlosliwych. Gdansk Via Medica 201 I; 23-32.

Kerawala, C., Roques, T., Jeannon, J., & Bisase, B.: Oral cavity and lip cancer: United Kingdom National Multidisciplinaty Guidelines. The Journal of Laryngology & Otology,2016, 130(S2); 83-89.

Christopher K.: Buccal carcinoma: https://emedicine.medscape.com/aiticle/855235- overview#al2 dostyp: 14.08.2021.

Chun-Shu L., Squamus cell carcinoma of the bucal mucosa: an agressive cancer requiring multimodal tratment. Head & Neck 2017; 28(2):150-157.

Ruminska-Krawczyk R.: Metody diagnostyki i leczenia raka plaskonablonkowego podniebienia. Medycyna Rodzinna 2012; 4 (2); 34-41.

Mydlarz W.K, Hennessey P.T, Califano J.K,: Advances and -perspectives in the molecular diagnosis of head and neck cancer. Expert. Opin. Med.Diagn. 2010,4(1),53-65

Lewiński A.P: Stanowisko Rady Konsultacyjnej w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotej „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi przy wykorzystaniu substancji czynnej cetuksymab w skojarzeniu z napromieniowaniem” jako świadczenia gwarantowanego. 2011;27;57/201

Głowacka A.: Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Borgis – Nowa Medycyna 2010: 1/940;42-53

Kaptacz A., Walden-Gałuszko K.: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2016

Andrzejuk J., Biernacka R., Lewandowski T.: Opieka paliatywna – istotny element postępowania multidyscyplinarnego w onkologii. Onkol. Prak. Klin. 2015;11, 1:20-25

Kłęk S., Jarosz J., Kapała A., Krawczyk J., Misiak M., Szczepanek K., Krzakowski M., Jassem J.: Żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe). Y Journal of Oncology 2014:65,5: 436-442

Kaptacz I.: Wymagania i oczekiwania stawiane pielęgniarkom opieki paliatywnej Opolska Pielęgniarka i Położna 2013: 4(15): 8-9