REDAKTOR NACZELNY
dr n.med. Ewa Molka (PL)

SEKRETARZ REDAKCJI
mgr Ewa Rogula (PL)

mgr inż. Klaudia Krybus (PL)

REDAKTORZY WYDAŃ
Dr n med. Ewa Molka (PL)
Dr n med. Beata Naworska (PL)
Dr n med. Sylwia Krzemińska (PL)
Dr hab.n. o zdr. Izabella Uchmanowicz (PL)
Dr n. hum. Urszula Marcinkowska (PL)
Dr n.med Beata Jankowska Polańska (PL)
Dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska (PL)
Dr n o zdr. Halina Kulik (PL)
Prof. Joanna Rosińczuk (PL)
Dr n med. Beata Olejnik (PL)
PhDr. Lukáš Kober, PhD., RN Słowacja
PhDr. Milan Laurinc, PhD., RN Słowacja
PhDr. Dana Zrubcová, PhD., RN Słowacja
Mgr Iveta Lazorová, RN Słowacja
Mgr Jana Slováková, PhD., RN Słowacja
Ph.D Natalia Shygonaska, Ukraina

REDAKCJA JĘZYKOWA
mgr Agnieszka Wypych-Zych (PL)

mgr Wojciech Nyklewicz (PL)