"Pielęgniarstwo Specjalistyczne" ukazuje się od 2014 roku nakładem wydawnictwa "DUX". Kwartalnik publikuje prace badawcze, kazuistyczne i poglądowe z zakresu pielęgniarstwa, zdrowia publicznego i nauk pokrewnych.
Od 2021 roku kwartalnik "Pielęgniarstwo Specjalistyczne" jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i dydaktycznych, opiekunów kół naukowych do współpracy w ramach Rady Redakcji, jako Recenzentów i współtworzących. Zapraszamy też Państwa absolwentów a i studentów uczelni do sięgania po publikacje dostępne w czasopiśmie oraz publikowanie prac własnych.