Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Konferencja czasopisma naukowego 2016

NAGŁÓWEK

 

 

PLANOWANE SESJE TEMATYCZNE:

SESJA I: Organizacja i zarządzanie

SESJA II: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

SESJA III: Pielęgniarstwo pediatryczne

SESJA IV: Sesja abstraktowa

SESJA V: Pielęgniarstwo kardiologiczne

SESJA VI: Pielęgniarstwo neurologiczne

 

 

FORMA UCZESTNICTWA:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w jej obradach w jednej z następujących form:

 • uczestnictwo aktywne – prezentacja ustna
 • uczestnictwo aktywne – sesja plakatowa
 • uczestnictwo aktywne – sesja abstraktowa
 • uczestnictwo bierne

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Prelegenci (dot. pierwszego autora lub wygłaszającego pracę) – zwolnieni z opłat

 • rejestracja w pierwszym terminie – do końca kwietnia 2016 – 500 zł
 • rejestracja w drugim terminie – do końca sierpnia 2016 – 600 zł *
 • rejestracja w trzecim terminie – do 14 października 2016 – 700 zł
 *
W przypadku rejestracji do 5 września 2016r. istnieje możliwość wniesienia opłaty takiej jak w I terminie, czyli- 500zł brutto.
Jednocześnie przypominamy pielęgniarkom z terenu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, o nowej możliwości czyli 50% możliwości refundacji udziału w konferencji zarówno jako uczestnik czynny, jak i bierny.

 

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz nocleg w Hotel  Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA****  wraz z wyżywieniem (2 obiady, uroczysta kolacja, śniadanie i przerwy kawowe).

 

ABSTRAKTY PREZENTACJI:

Do 31.07.2016 należy nadsyłać abstrakty prezentacji ustnych i plakatowych na adres mailowy pielegniarstwospecjalistyczne@gmail.com

 

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko (w przypadku prac zespołowych – imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację).
 • Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów.)
 • Afiliacja uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej, a także nazwa jednostki organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy).
 • Adres e-mailowy autora (w przypadku prac zespołowych – autora, który będzie przedstawiał prezentację na Konferencji).
 • Tytuł prezentacji.
 • Streszczenie prezentacji (200-300 słów).
 • Forma prezentacji: prezentacja ustna albo prezentacja plakatowa.
 • Prezentacja ustna powinna trwać nie dłużej niż 15 minut. Organizatorzy zapewniają dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego.
 • Prezentacja plakatowa powinna być przygotowana w formacie nie większym niż B1.

 

 Organizatorzy poinformują autorów o tym, czy abstrakt został zakwalifikowany do sesji.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zainteresowani proszeni są o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego:

http://pielegniarstwospecjalistyczne.pl/rejestracja-konferencja-czasopisma-naukowego

 

Wszyscy Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikatu uczestnictwa.

 

PROGRAM KONFERECNJI:

 pobierz: program konferencji racławice październik 2016

 

Przewidziane są granty naukowe (3×1000 zł) za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych wygłoszone na Konferencji „Pielęgniarstwa Specjalistycznego” objęte Regulaminem dostępnym na stronie www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl

 

Po zakończeniu Konferencji wydana zostanie punktowana monografia – 200 zł (Wymagania edytorskie dostępne na stronie www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl)

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI:

stopka - biuro organizacyjne

 

Wpłaty należy dokonywać na podany niżej konta Biura Organizacyjnego Konferencji z dopiskiem:
imię i nazwisko „Konferencja”

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORGANIZATORA:
Multiserwis, NZOZ Prev-Med
Swift: brex pl pw mbk
Iban: PL 07 1140 2004 0000 3402 4653 9800

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!