Pielęgniarstwo Specjalistyczne

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 12 maj 2016

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 12 maj 2016

 

1.Wiedza kobiet w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi

2. Women’s Knowledge about Breast Cancer Risk Factors and Prevention

3. Leczenie bólu pooperacyjnego w kardiochirurgii

4. The treatment of postoperative pain in cardiac surgery

5. Zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki medycznej w programie akredytacji szpitali

6. The evaluation of the quality of life of patients with spinal cord injury

7. Problemy emocjonalne pielęgniarek pracujących w oddziale Chirurgii Dziecięcej

8. Emotional problems Nurses working in the department of Pediatric Surgery

9. Hemoliza in vitro

10. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na slovensku

11. The concept of health care in anesthesiology and intensive medicine in Slovakia