Pielęgniarstwo Specjalistyczne

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 11 luty 2016

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 11 luty 2016

 

1. Ocena jakości życia pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

2. The evaluation of the quality of life of patients with spinal cord injury

3. Strategie radzenia sobie z bólem w kardiochirurgii. Rola pielęgniarki w uśnieżaniu bólu pooperacyjnego

4. The strategies of coping with pain in cardiac surgery. The role of a nurse in relieving postoperative pain

5. Ocena wiedzy pacjentów na temat znajomości zasad bezpiecznego stosowania doustnych antykoagulantów

6. The evaluation of patients’ knowledge concerning the awareness of rules of safe usage of oral anticoagulants

7. Prewencja wertykalnej drogi emisji wirusa HIV – opieka nad matkąi dzieckiem

8. Vertical road issue prevention of HIV–Care for mother and child

9. Pielęnowanie pacjenta z łjotokowym zapaleniem skóy –opis przypadku

10. Nursing care of the patient with seborrhoeic dermatitis –case study