Pielęgniarstwo Specjalistyczne

LISTA PUNKTOWANYCH CZASOPISM NA 2015 rok.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126)
kwartalnik „Pielęgniarstwo specjalistyczne” znalazł się na liście będącej elementem oceny jednostek naukowych (poz. 1179, część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) na rok 2015),
która została sporządzona przez zespoły wybitnych specjalistów
uzyskując 3 punkty edukacyjne za publikację.

 

 

 Serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do punktowanych publikacji!!!