Pielęgniarstwo Specjalistyczne

KONFERENCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO – 2016 R.

NAGŁÓWEK

 

 

PLANOWANE SESJE TEMATYCZNE:

SESJA I: Organizacja i zarządzanie

SESJA II: Pielęgniarstwo pediatryczne

SESJA III: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

SESJA IV: Pielęgniarstwo kardiologiczne

SESJA V: Pielęgniarstwo chirurgiczne

SESJA VI: Pielęgniarstwo neurologiczne

SESJA VII: Badania naukowe w pielęgniarstwie

 

FORMA UCZESTNICTWA:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w jej obradach w jednej z następujących form:

 • uczestnictwo aktywne – prezentacja ustna
 • uczestnictwo aktywne – sesja plakatowa
 • uczestnictwo aktywne – sesja abstraktowa
 • uczestnictwo bierne

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Prelegenci (dot. pierwszego autora lub wygłaszającego pracę) – zwolnieni z opłat

 • rejestracja w pierwszym terminie – do końca kwietnia 2016 – 500 zł
 • rejestracja w drugim terminie – do końca sierpnia 2016 – 600 zł
 • rejestracja w trzecim terminie – do 14 października 2016 – 700 zł

 

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzeń dla prelegentów.

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz nocleg w Hotel  Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA****  wraz z wyżywieniem (2 obiady, uroczysta kolacja, śniadanie i przerwy kawowe).

 

ABSTRAKTY PREZENTACJI:

Do 31.07.2016 należy nadsyłać abstrakty prezentacji ustnych i plakatowych na adres mailowy pielegniarstwospecjalistyczne@gmail.com

 

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko (w przypadku prac zespołowych – imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację).
 • Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów.)
 • Afiliacja uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej, a także nazwa jednostki organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy).
 • Adres e-mailowy autora (w przypadku prac zespołowych – autora, który będzie przedstawiał prezentację na Konferencji).
 • Tytuł prezentacji.
 • Streszczenie prezentacji (200-300 słów).
 • Forma prezentacji: prezentacja ustna albo prezentacja plakatowa.
 • Prezentacja ustna powinna trwać nie dłużej niż 15 minut. Organizatorzy zapewniają dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego.
 • Prezentacja plakatowa powinna być przygotowana w formacie nie większym niż B1.

 

 Organizatorzy poinformują autorów o tym, czy abstrakt został zakwalifikowany do sesji.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Zainteresowani proszeni są o przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres mailowy pielegniarstwospecjalistyczne@gmail.com

– cel: KONFERENCJA

– Imię, nazwisko
– Adres zamieszkania (ew. adres korespondencyjny)
– Miejsce pracy
– Forma uczestnictwa (bierna, aktywna: sesja plakatowa, sesja abstraktowa, prezentacja ustna)
– Nr telefonu
– Adres e-mail
– ew. dane płatnika do Faktury VAT

 

Wszyscy Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikatu uczestnictwa.

 

Przewidziane są granty naukowe (3×1000 zł) za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych wygłoszone na Konferencji „Pielęgniarstwa Specjalistycznego” objęte Regulaminem dostępnym na stronie www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl

 

Po zakończeniu Konferencji wydana zostanie punktowana monografia – 200 zł (Wymagania edytorskie dostępne na stronie www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl)

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI:

stopka - biuro organizacyjne

 

Wpłaty należy dokonywać na podany niżej konta Biura Organizacyjnego Konferencji z dopiskiem:
imię i nazwisko „Konferencja”

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ORGANIZATORA:
Multiserwis, NZOZ Prev-Med
Swift: brex pl pw mbk
Iban: PL 07 1140 2004 0000 3402 4653 9800

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!