Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 9 (sierpień 2015)

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 9 sierpień 2015

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE 3(9)

1. Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego.

2. Działania pielęgnacyjne u pacjentów z nieutrwalonym migotaniem przedsionków.

3. Rola i znaczenie rehabilitacji w opinii pacjentów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

4. Poziom wiedzy pielęgniarek operacyjnych szpitala klinicznego w zakresie zagrożeń zakażeniami.

5. Problemy bio – psycho – społeczne pacjentów geriatrycznych po interwencjach kardiochirurgicznych.

6. Assessment of spiritual needs and assessment tools.

7. Opieka nad pacjentem z myasthenia gravis w warunkach domowych – opis przypadku.