Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 2 (wrzesień 2013)

Pielęgniarstwo Specjalistyczne. Nr 2. Wrzesień 2013Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 2

Anestezjologia i intensywna opieka:

1. Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania  krwi- ECMO.

2. Opieka pooperacyjna nad dzieckiem po wszczepieniu mechanicznego wspomagania krążenia

3.Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca

4. Rola pielęgniarki w leczeniu ostrego bólu u pacjentów torakochirurgicznych.

5. Błędy popełniane przez pielęgniarki anestezjologiczne

6. Kompetencje pielęgniarki anestezjologicznej.

7. Specyfika znieczulenia do zabiegów okulistycznych

8. Wykorzystanie skali NAS ( Nursing Activities Score) do oceny obciążenia praca w oddziale                                                                                             intensywnej terapii.