Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 1 (maj 2013)

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE NR 1-MAJ 2013wydanie1

Kardiologia

1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegach kardiochirurgicznych wykonywanych z użyciem krążenia pozaustrojowego.

2. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką tętnic wieńcowych

3. Zawał serca.Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem zakwalifikowanym do koronarografii i koronaroplastyki.

4. Odmienność kulturowa  jako nowe wyzwanie w praktyce pielęgniarki i położnej.

5. Poziom wiedzy pacjentów wobec badań z zakresu kardiologii inwazyjnej.